Producentansvar

Vi tar vårt ansvar och samlar in utrangerad utrustning som vi distribuerat. Oavsett om du har köpt utrustningen direkt via oss eller från någon av våra återförsäljare.

Vi ser sedan till att utrustningen tas om hand på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Kontakta oss på +46 (0)19-12 38 07 eller via e-post så ordnar vi med en fraktsedel.

Klicka här för att komma till startsidan:

www.dracosystem.se

draco system, draco, dracosystem, dracosystems, draco systems, draco-system, draco-systems, drako, drakosystem, drakosystems, drako-system, drako-systems, bracosystem, brakosystems, braco system, brako systems

Företag/Organisation
* Förnamn
* Efternamn
* Adress
Adress 2
* Postnr
* Ort
* Land
* Telefon
* E-post
* Ange produkt och serienummer:

Hjälp oss att bekräfta att du inte är en robot.

Mata in texten som du ser nedan.
Ny* Obligatoriskt